Atlas Autismecenter - For mennesket - Socialpædagogisk botilbud
Om Atlas

HVEM & HVAD ER ATLAS AUTISMECENTER

HVEM ER VIKommende socialpædagogisk botilbud for §66, §107, §108


-    Borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelse herunder Autisme Spektrum Forstyrrelse samt med komorbide diagnoser.Hos os er faglighed og fordybning i den enkeltes borgers forudsætninger en bærende del af vores tilgang.Neuropædagogik fylder overordnet i vores pædagogiske arbejde og sikre at vore tiltag og læringsprocesser er udarbejdet præcist efter hver enkelt borgers forudsætning ift. deres kognitive niveau. Vi mener nemlig at læring sker bedst gennem succesoplevelser samt skal det gøres i et tempo hvor den enkelte kan følge med. Vi mener at læringsprocesser skal udvikles og gennemarbejdes samt tilpasses, for at give mening for borgeren - og ikke bare er læring for lærings skyld. Stedet, en 4,8 hektar grund, er fantastiske rammer til vores målruppe. Med egen sø, skov, sanserute, crossbane, køkkenhave, pædagogisk værksted m.m. er mulighederne mange. Grunden er skærmet for naboer og andre udefrakommende forstyrrelser og ligger ikke i nærheden af tæt trafikkerede veje.

VISION

Visionen er, at skabe en fællesnævner - for kultur - læringsmiljø - arbejdsmiljø - livskvalitet!


RESPEKT - OMSORG - LIVSKVALITET

MISSION

Vi vil kompetenceudvikle på områder hvor det giver mening for den enkelte. Herunder vil vi udvikle gennem læringsmål, som er neuropædagogisk udformet og tilrettelagt, ved at tage højde for den enkelte borgers kognitive kompetenceniveau. Derved sikrer vi, at ramme indenfor borgerens nærmeste udviklingszone.

Alt dette skaber for os, et hensigtsmæssigt læringsmiljø, hvilket fordrer succesoplevelse!